• Minimum length of 6 characters.
    Hasło musi posiadać następujący minimalny poziom skomplikowania: Bardzo łatwe
    Siłomierz