Aby zapewnić elastyczność modelowania i tworzenia dokumentacji w programie wprowadzono 3 rodzaje elementów.

Dodatkowo wszystkie elementy są umieszczone w hierarchii, która pozwala na ich wygodne zarządzanie. Elementy są pogrupowane na kategorie, następnie na rodziny, następnie na typy, następnie na elementy (elementy wystąpienia).

Ekran powitalny programu

 • Po włączeniu programu Revit pojawia się ekran powitalny programu. Możemy w nim otworzyć istniejący projekt (środkowa część okna), lub wybrać tworzenie nowego projektu (lewa część okna).
 • Możemy również otworzyć, lub stworzyć nową rodzinę programu.
 • Tworząc nowy projekt można wybrać jeden z przygotowanych szablonów, które posiadają przygotowane pod określoną branżę ustawienia. Szablonem ogólnym jest szablon konstrukcji.

Interfejs programu

Po wybraniu jednego z szablonów, nowego lub istniejącego pliku pojawi się okno programu. Możemy w nim rozróżnić następujące elementy:

 1. Edytor graficzny
 2. Główny przycisk programu
 3. Wstążka programu
 4. Paleta właściwości
 5. Przeglądarka projektu
 6. Pasek kontroli wyświetlania
 7. Pasek stanu
 8. Pasek centrum informacji
 9. Pasek opcji (opcje pojawiają się podczas wprowadzania lub edycji elementów)

Projektowanie koncepcyjne w programie Revit pozawala ukształtować bryłę budynku w dowolny sposób. Może ona być wykorzystana do wstępnych analiz (np. powierzchni i kubatury budynku) oraz do dalszego modelowania konstrukcji.