ZARYS KONSTRUKCJI

Analizowaną konstrukcją jest jedna z kondygnacji budynku o nieregularnym układzie słupów. Dodatkowo w geometrii występuje otwór o rozmiarach 2,8 na 3,2 metra. Słupy mają wymiar 40 na 40 cm. Wysokość kondygnacji wynosi 4 metry.

Rys. P1. Rzut analizowanej konstrukcji

MATERIAŁ

Wybrana została klasa betonu C30/37 dla której:
f_{ck} = 30 MPa