AutoCAD - Kurs bazowy

Dnia 10 marca 2020 roku podjęto decyzję o zawieszeniu zajęć na wrocławskich uczelniach z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.
Poniższy kurs został stworzony dla wszystkich osób, które straciły możliwość efektywnej edukacji i praktyki programu AutoCAD – podstawowego narzędzia inżynierskiego do tworzenia dokumentacji rysunkowej.
Mój znajomy z Politechniki Wrocłaskiej, dr inż. Paweł Niewiadomski zainspirował mnie do pracy nad materiałami, które będą publikowane co piątek (tak mi dopomóż Pawle).
Pod każdą lekcją praktyczną pojawi się zadanie do samodzielnego rozwiązania, co pozwoli na przećwiczenie poznanych poleceń.
Zachęcam do wysyłania wszekich uwag i komentarzy na adres radzik@bimcity.pl.

Podczas tej lekcji nauczysz się:

  • Jak zminiać funkcjonalność prawego klawisza myszy w celu usprawnienia projektowania
  • Wstawiać punkt i zmieniać jego wyświetlanie
  • Rysować linie korzystając z wpółrzędnych wględnych, bezwzględnych oraz biegunowych

Zadanie do samodzielnego wykonania

Poniżej znajduje się zadanie do samodzielnego wykonania. Nie należy rysować wymiarów. Służą jedynie do określenia zadania. Wszystkie linie na rysunku mają długość 10 jednostek.

2A

Podczas tej lekcji nauczysz się rysować obiekty takie jak:

  • Okrąg
  • Łuk
  • Wielobok
  • Elipsa

Zadanie do samodzielnego wykonania

Poniżej znajduje się zadanie do samodzielnego wykonania. Nie należy rysować wymiarów. Służą jedynie do określenia zadania.

2B

Podczas tej lekcji nauczysz się rysować obiekty takie jak:

  • Polilinia
  • Splajn

Zadanie do samodzielnego wykonania

Używając polecenia polilinia oraz okrąg stwórz poniższy rysunek. Wymiary służą jedynie do określenia zadania. Brakujące wymiary można założyć.

Podczas tej lekcji poznasz polecenie Kreskowanie

Zadanie do samodzielnego wykonania

Kontynuując pracę z rysunkiem wykonanym podczas poprzedniej lekcji, wykonaj kreskowanie, jak poniżej.