ROBOT STRUCTURAL ANSLYSIS - BUDYNKI ŻELBETOWE

Najbliższe terminy

 • 4.11.2019 – Wrocław
 • 25.11.2019 – Wrocław

Czas szkolenia

1 dzień / 8 godzin

Cena kursu

 • cena standardowa: 800 zł
 • cena edukacyjna*: 400 zł

* dla uczniów, studentów oraz nauczycieli i wykładowców akademickich

Program kursu

 • Wstęp
  Krótkie wprowadzenie do Metody Elementów Skończonych, obliczania i wymiarowania konstrukcji (z naciskiem na konstrukcje żelbetowe) z wykorzystaniem programów komputerowych.
 • Modelowanie geometrii budynku żelbetowego w układzie płytowo-słupowym
  Definiowanie geometrii, grubości i charakterystyk płyt żelbetowych. Definiowanie geometrii i przekrojów słupów żelbetowych. Zadanie odpowiednich podpór w modelu.
 • Modyfikacja materiału na potrzeby obliczania układów płytowo-słupowych
 • Obliczenia statyczne oraz analiza wyników
  Rezultaty w formie graficznej i tabelarycznej. Mapy i przecięcia paneli. Konfiguracja tabel z rezultatami. Metody kontroli poprawności obliczeń.
 • Definiowanie kombinacji ręcznych i automatycznych dla układów płytowo-słupowych
 • Wymiarowanie płyt żelbetowych
  Definicja charakterystyk niezbędnych do określenia powierzchni zbrojenia.
 • Sposoby rozmieszczania zbrojenia na podstawie otrzymanych wyników
 • Metody obliczania ugięć w układach płytowo-słupowych
 • Dodanie geometrii ścian, klatki schodowej i ramp wjazdowych
 • Nadanie niezbędnych charakterystyk dodanym elementom
 • Niezbędna modyfikacja modelu
 • Nadanie dodatkowych obciążeń
 • Wymiarowanie dodanych elementów
  Wymiarowanie ścian żelbetowych, ramp oraz biegów schodowych. Definiowanie parametrów niezbędnych do obliczenia zbrojenia.
 • Wstawianie belek żelbetowych w modelu
  Metody modelowania belek żelbetowych (funkcja offset oraz zmiana sztywności belki). Niezbędne modyfikacje kombinacji obciążeń. Wymiarowanie belek żelbetowych.
 • Określenie długości wyboczeniowej słupa żelbetowego w kilkukondygnacyjnym budynku żelbetowym

Starannie dobrane przykłady

Przykłady wykorzystane na kursie zostały starannie wyselekcjonowane w celu przekazania jak największej ilości pożytecznej wiedzy.

Stawiamy na użyteczność szkoleń

Poza nauką obsługi oprogramowania stawiamy zdecydowanie na naukę jego zastosowania w pracy projektanta – wiąże się to z wieloma niuansami, które prezentujemy w klarowny i czytelny sposób podczas kursu.

Nauczanie jest naszą pasją

Jesteśmy pasjonatami w swojej branży. Przyjdź na szkolenie i przekonaj się, jak daleko jesteśmy poza konkurencją.

Innowacyjne materiały szkoleniowe

Materiały szkoleniowe w innowacyjnej formie tutoriali video. Dzięki nim szybko i jednoznacznie odnajdziesz właściwą funkcję. Bez problemu prześledzisz cały przykład po szkoleniu.

Logo ATC